Yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn(CNS), cho biết năm 2022, Tổng Công ty đã hoàn thành trên 100% các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch UBND TP giao. Doanh thu công ty mẹ đạt trên 3.875 tỉ đồng, lợi nhuận gần 324 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 3.056 tỉ đồng. 

Tổng Công ty đạt được các kết quả tích cực trong chuyển dịch cơ cấu ngành theo chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh, năng lực cạnh tranh trên nhiều mặt, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của thành phố.

Yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2023, CNS đề ra doanh thu công ty mẹ trên 3.906 tỉ đồng, lợi nhuận trên 326 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 3.056 tỉ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị Tổng công ty bám sát nhu cầu của thị trường và dự báo để chủ động ứng phó kịp thời. Đồng thời thực hiện các biện pháp cấu trúc, sắp xếp, phát động phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng đơn vị. Tập trung triển khai chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng yêu cầu Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025” theo chỉ đạo của UBND TP để được phê duyệt và thực hiện. 

Xoay quanh các mục tiêu phát triển ngành công nghiệp của thành phố, Tổng Công ty cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục củng cố, phát triển, mở rộng theo chiều sâu các lĩnh vực kinh doanh có lợi thế như: cơ khí khuôn mẫu chính xác, cao su kỹ thuật cao, sản xuất sản phẩm thuốc lá mới nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu - Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân Tổng Công ty Công nghiệp TP HCM nhận khen thưởng của UBND TP HCM


TT. Nhân