Yêu cầu cấp vốn cho doanh nghiệp xăng dầu

NHNN nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất, tiêu dùng của DN, người dân. Từ đầu năm 2022, NHNN đã có nhiều chỉ đạo liên quan tín dụng, ngoại tệ cho lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá cả biến động lớn, Chính phủ, Thủ tướng cũng thường xuyên có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung.

Từ đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn vay của DN đầu mối xăng dầu để mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu theo hạn mức được phân giao. Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của DN đầu mối xăng dầu.

Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm gây chậm trễ trong bảo đảm tín dụng. Ngày 12 hằng tháng, các ngân hàng thương mại phải báo cáo tình hình cấp tín dụng cho DN xăng dầu về NHNN. 


D.Ngọc