Xuất khẩu điện thoại 10 tháng 2022 đạt 50 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu điện thoại 10 tháng 2022 đạt trên 50 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hàng hóa 10 tháng 2022 tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, xuất siêu vọt lên 9,4 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước nhập siêu.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,55 tỷ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,72 tỷ USD, giảm 0,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,1%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 80,36 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 232,46 tỷ USD, tăng 16,8%, chiếm 74,3%.

                                               Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022 

 

 

Ước tính 10 tháng

năm 2022

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng/giảm

10 tháng năm 2022 so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD

 

 

Điện thoại và linh kiện

50.136

7,6

Điện tử, máy tính và linh kiện

46.595

14,0

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

38.305

28,1

Dệt, may

31.814

21,9

Giày dép

20.057

40,9

Gỗ và sản phẩm gỗ

13.475

11,4

10 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 06 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1%). 

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu  10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022 phân theo nhóm hàng.


Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 28 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,5 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,5 tỷ USD, giảm 1,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Mười tăng 7,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,28 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 198,14 tỷ USD, tăng 12%.

Có 44 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 04 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%).

                                        Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022

 

 

Ước tính 10 tháng năm 2022

(Triệu USD) 

Tốc độ tăng/giảm

10 tháng năm 2022 so với

cùng kỳ năm trước (%) 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD

 

 

Điện tử, máy tính và linh kiện

70.468

16,7

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

38.162

-0,5

Điện thoại và linh kiện

17.739

5,2

Vải

12.543

8,0

Chất dẻo

10.722

10,8

Sắt thép

10.282

6,7

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45%, giảm 1,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,7%, tăng 1,3 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm

Cán cân thương mại tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Lũy kế 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,63 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,3 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 26,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 53,7 tỷ USD, tăng 18,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,1 tỷ USD, tăng 17,9%; nhập siêu từ ASEAN 10,1 tỷ USD, tăng 0,8%.