Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; sông Trà Khúc – Kôn – Hà Thanh; sông Ba về việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó, Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, qua theo dõi, giám sát thông tin, số liệu vận hành các hồ của các đơn vị quản lý, vận hành cung cấp trong thời gian qua (trên hệ thống https://quanly.dwrm.gov.vn), Cục Quản lý tài nguyên nước nhận thấy rằng, trong thời gian từ đầu mùa cạn (16/12/2023) đến nay về cơ bản các hồ đã vận hành đảm bảo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn.

Tuy nhiên, để đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2023 và có đầy đủ thông tin, số liệu vận hành của các hồ chứa phục vụ công tác theo dõi, giám sát, chỉ đạo vận hành các hồ chứa, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa; vận hành hồ với lưu lượng, thời gian xả theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa; bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn, đầu mùa lũ.

Cục Quản lý Tài nguyên nước yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, số liệu vận hành hồ lên Hệ thống quản lý dữ liệu vận hành hồ của Cục Quản lý Tài nguyên nước (https://quanly.dwrm.gov.vn/hochua) theo chế độ.

Cụ thể, trong điều kiện thời tiết bình thường, thực hiện cung cấp số liệu vận hành hàng giờ vào các thời điểm 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

Khi có dự báo, cảnh báo bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ thực hiện cung cấp số liệu vận hành tối thiểu 1 giờ/1 lần.