WB sẵn sàng hợp tác xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045

Tiếp ông Axel Van Trotsenburg, Chủ tịch nước đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của dịch Covid-19 cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nhắc đến 3 khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển là hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, Chủ tịch nước mong muốn WB hỗ trợ cả 3 khâu này, đặc biệt là hạ tầng, nhất là những hạ tầng quan trọng có khả năng giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cất cánh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó thách thức của biến đổi khí hậu; hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để phát triển nền kinh tế phi carbon. Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với WB trong triển khai các chương trình hợp tác thời gian tới; trong đó sẽ tiếp tục phối hợp với WB thúc đẩy giải ngân vốn ODA; Chủ tịch nước đề nghị WB tạo cơ chế thông thoáng hơn thúc đẩy quá trình này.

Tổng giám đốc điều hành WB cho biết WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045 và sẽ nỗ lực hết sức tìm nguồn lực cần thiết để thực hiện nghiên cứu này.

Về các dự án trọng điểm trong các đột phá cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, ông Axel Van Trotsenburg cho rằng đây là các vấn đề cốt lõi mà WB rất quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các đột phá này. Đồng thời, WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thực hiện các giải pháp trong báo cáo tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có ĐBSCL.


D.Ngọc