Vietnam Airlines lần đầu báo lãi kể từ dịch COVID-19

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa công bố ngày 28-4, doanh thu đạt 23.640 tỉ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận gộp tăng lên 1.959 tỉ đồng (cao hơn cả quý 4/2019 – tức giai đoạn trước dịch), trong khi cùng kỳ lỗ gộp 1.595 tỉ đồng.

3 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gấp 3,5 lần, lên 366 tỉ đồng. Tuy nhiên, cùng với đó, các khoản chi phí của Vietnam Airlines đều tăng mạnh, trong đó chi phí tài chính tăng 46% lên 773 tỉ đồng, chi phí bán hàng tăng vọt 187% 1.048 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% lên 482 tỉ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, hãng hàng không quốc gia đã có lãi trước thuế 19,3 tỉ đồng sau 12 quý lỗ liên tiếp. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn âm 37,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là kết quả khả quan nhất kể từ năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

Theo Vietnam Airlines, lỗ quý 1/2023 đã giảm so với cùng kỳ năm 2022 (quý 1/2022 lỗ 2.685 tỉ đồng) do tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ tăng 113,8% so với quý 1/2022.

Nguyên nhân là do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu nội địa tăng 76,5%, quốc tế tăng 618,.5% do thị trường phục hồi mạnh.

Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điểm trước dịch.

Vietnam Airlines lý giải tổng chi phí quý 1/2023 của công ty mẹ tăng 67% so cùng kỳ (tăng 7.264 tỉ đồng) chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng)

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo từ ngày 25-4 do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cho thấy Vietnam Airlines vẫn lỗ trong năm 2022 và tiếp tục âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết. Trước đó, HOSE cũng đã lưu ý về khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu HVN do thua lỗ từ năm 2020 và âm vốn chủ sở hữu.

Về việc này, Vietnam Airlines cho biết hiện nay tổng công ty vẫn đang hoàn tất các thủ tục đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp theo thủ tục kiểm toán để phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, báo cáo cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2025 sau khi cấp có thẩm quyền thông qua nguyên tắc đối với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines.

Trong đề án, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ và âm vốn chủ sở hữu, cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, nhanh chóng phục hồi thông qua việc tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư để gia tăng thu nhập, bổ sung dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Dương Ngọc