.
Kỳ họp này Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội..

Kỳ họp bất thường lần thứ hai dự kiến khai mạc vào thứ Năm, ngày 5/1/2023 và dự kiến bế mạc vào thứ Hai, ngày 9/1/2023.

Ngày 28/12/2022 Tổng thư ký Quốc hội đã gửi văn bản đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội họp trù bị vào chiều ngày 4/1/2023, khai mạc vào thứ Năm, ngày 5/1/2023 và dự kiến bế mạc vào thứ Hai, ngày 9/1/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gửi kèm, ngay phiên khai mạc Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo thẩm tra nội dung này.

Tiếp đó Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Chính phủ cũng sẽ trình một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước (việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương).

Từ 11h đến hết chiều ngày 5/1 Quốc hội họp riêng.

Các nội dung nói trên được bố trí thảo luận và thông qua trong các ngày còn lại của kỳ họp.