Ngày 29/2/2020, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản chỉ đạo về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với học sinh phổ thông lớp 12 (cả giáo dục phổ phông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020; học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.
Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020.
Chỉ đạo của UBND TP.HCM
Chỉ đạo của UBND TP.HCM


Sau các mốc thời gian nghỉ học nêu trên, UBND TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.