UBND TP.HCM vừa có báo cáo số 72 gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao đọng giai đoạn 2015-2020.

Theo UBND TP.HCM, tính tới thời điểm này, toàn thành phố có hơn 83.000 biên chế viên chức và hơn 9.399 công chức. Như vậy, Thành phố đã sử dụng vượt nhiều biên chế so với số biên chế được Bộ nội vụ giao, bởi nhiều năm liền Thành phố không được tăng biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ và tốc độ tăng dân số.

Công chức TP.HCM đang quá tải công việc
Công chức TP.HCM đang quá tải công việc

Hiện khối lượng công viêc đối với công chức hành chính của thành phố đang bị quá tải. Cụ thể nếu không tính khách vãng lai thì hiện 1 công chức Thành phố phải phục vụ khoảng 690 người dân. Nếu tính cả khách vãng lai thì 1 công chức phải phục vụ trên 1.100 người dân.

Bởi quá tải nên việc tinh giảm biên chế còn thấp và gặp khó khăn vì phần lớn cán bộ công chức, viên chức đáp ứng được nhiệm vụ thậm chí quá tải.

Từ đó UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ xem xét tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức phù hợp với một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về KT-XH với quy mô gần 9 triệu dân như TP.HCM.