Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền và 2 phó tổng giám đốc đột ngột từ nhiệm

Ngày 27-2, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, bà Bùi Hải Huyền đã có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc.

Đồng thời, Tập đoàn FLC cũng nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của bà Đàm Ngọc Bích; đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền và 2 Phó tổng giám đốc xin từ nhiệm - Ảnh 1.

Bà Bùi Hải Huyền xin từ nhiệm

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, trình độ cử nhân kinh tế. Bà Huyền từng đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 12-2015, đến ngày 19-3-2020, bà Huyền được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc thay Phó chủ tịch HĐQT thời điểm đó là bà Hương Trần Kiều Dung. Sau đó, ngày 2-7-2022, bà Huyền được bầu vào vị Phó chủ tịch thường trực HĐQT FLC.

Bà Đàm Ngọc Bích sinh năm 1977, làm Phó tổng giám đốc FLC từ năm 2015, phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc từ năm 2020, phụ trách về hoạt động khách hàng chiến lược cho FLC, sau đó phụ trách mảng tài chính.


Minh Phong