Tối 30/8, UBND tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 – 2022). Chương trình nhằm ôn lại chặng đường phát triển, giới thiệu những tiềm năng, thành tựu nổi bật qua 30 năm tái lập tỉnh và những điểm nhấn là triển vọng để phát triển tỉnh Bình Thuận trong thời tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của cả nước.

a
Thủ tướng cho rằng tỉnh Bình Thuận cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực. Ảnh: Lê Toàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa được đầu tư đồng bộ để tạo động lực phát triển. Tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Liên kết vùng còn hạn chế…

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận cần kế thừa thành quả đã đạt được. Lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong tình hình mới.

Đồng thời, quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm của đất nước. Quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột mà tỉnh đã xác định, chú ý cơ cấu lại từng thành phần kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Bình Thuận cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực. Khuyến khích phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, điện khí LNG và năng lượng Hydrogen, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng tầm quốc gia.

Đồng thời, từng bước phát triển công nghiệp, nông nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, không gian biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học biển”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, Bình Thuận khẩn trương xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh hợp tác công tư, đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tuyệt đối không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Giữ gìn và phát triển, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trong tỉnh; Không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn, văn minh và hiện đại.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết hiệu quả những bức xúc của người dân từ sớm, ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Thuận hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Thủ tướng tin tưởng Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. “Sự nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để Bình Thuận ngày càng đẹp hơn. Bình Thuận sẽ là mảnh đất để xa mà nhớ, để chưa đến thì muốn đến, để đến rồi muốn quay trở lại. Bình Thuận sẽ là dấu ấn đẹp, thân thương trong mỗi du khách đến đây”, Thủ tướng nhấn mạnh.