Hoạt động này được diễn ra trước thời điểm khai mạc Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững”
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển – Đổi mới sáng tạo – Xanh và Bền vững”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vùng đồng bằng sông Hồng: Liên kết phát triển – Đổi mới sáng tạo – Xanh và Bền vững” và gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm công nghiệp và tư liệu xúc tiến đầu tư của các địa phương vùng đồng bằng Sông Hồng là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh.
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh.

Triển lãm quy tụ 11 gian trưng bày ảnh nghệ thuật đại diện cho vẻ đẹp của vùng đất, con người và sự thay đổi bứt phá của 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Sông Hồng, có ý nghĩa lớn trong việc lan tỏa tình yêu đất nước, con người, mối liên kết và sự phát triển của các địa phương.

Triển lãm cũng khắc họa những thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch của các tỉnh, thành phố trong vùng; những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh không gian triển lãm ảnh là gần 100 gian hàng, gồm gian hàng trưng bày, giới thiệu toàn bộ các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 11 địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và 22 địa phương khác trong cả nước; các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư. 

Đây là cơ hội tốt để các địa phương tham dự giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển và quảng bá các sản phẩm chủ lực tiêu biểu của mình đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị đại biểu đã tham quan không gian triển lãm ảnh và gian hàng trưng bày của các địa phương.