Sắp có quy định mới về mở tài khoản ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điểm nổi bật tại dự thảo thông tư sửa đổi là cho phép ngân hàng thương mại được quyết định gặp hoặc không gặp trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng phải bảo đảm có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng.

Theo ban soạn thảo, quy định mới này nhằm phù hợp với Nghị định số 87/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Đồng thời, trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2020, cũng đã cho phép áp dụng quy trình nhận biết khách hàng đơn giản và gián tiếp từ xa bằng phương thức điện tử trực tuyến (eKYC) đối với việc mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép để phục vụ cho nhu cầu thanh toán giá trị nhỏ của cá nhân và doanh nghiệp…

Sắp có quy định mới về mở tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Theo quy định hiện tại, với hầu hết các thủ tục, giao dịch, khách hàng đều phải thực hiện trực tiếp tại ngân hàng. Ảnh: Tấn Thạnh

“Việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng sẽ góp phần tạo điều kiện giúp ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng từ thanh toán, tiết kiệm, cho vay… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp người dân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh điện tử, hạn chế nguy cơ lây nhiễm” – bản thuyết minh dự thảo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Định hướng chung của dự thảo thông tư sửa đổi lần này là Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, chỉnh sửa một số quy định về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Thông tư 23 để phù hợp với quy định về mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng; hạn chế tối đa việc xáo trộn trong quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện hành tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để phù hợp với trường hợp mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử đối với khách hàng cá nhân, dự thảo thông tư quy định yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử là bản số hóa; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ để thu thập và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của bản số hoá giấy tờ tuỳ thân…

Các ngân hàng được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng. Đồng thời thỏa thuận với khách hàng về phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch tài khoản thanh toán nhưng phải đảm bảo hạn mức tổng giá trị giao dịch không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).

Hiện các ngân hàng thương mại đang tích cực ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để cải tiến quy trình cung ứng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn.


Thái Phương

Chia sẻ