Theo văn bản số 5790/UBND-QH2, từ tháng 11/2022, các địa phương, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn thực hiện rà soát, dừng tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch bằng sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều, Vân Đồn, Đầm Hà và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm rõ các thông tin về đồ án, sản phẩm quy hoạch đã được tài trợ như diện tích, kinh phí lập quy hoạch (số tiền trả cho đơn vị tư vấn đối với đồ án tiếp nhận sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; số tiền chuyển vào ngân sách đối với đồ án tiếp nhận kinh phí); đánh giá chất lượng đồ án quy hoạch, sự phù hợp so với định hướng quy hoạch lớp trên; đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các đồ án quy hoạch được tài trợ.

các địa phương, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn thực hiện rà soát, dừng tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch bằng sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
Các địa phương, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn thực hiện rà soát, dừng tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch bằng sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Ảnh minh hoạ: Đỗ Phương.

Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt thì sau khi quy hoạch lớp trên là Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, quy hoạch chung đô thị được phê duyệt thì tiến hành rà soát, đánh gía để có tham mưu, đề xuất cụ thể. Còn với các đồ án đang triển khai lập, chưa phê duyệt nhưng đã được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nghe, cho ý kiến và đang hoàn thiện để trình duyệt (Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040; Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050…), thì các đơn vị tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo đúng tiến độ. Với các đồ án quy hoạch còn lại chưa được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến thì thì các cơ quan chức năng rà soát, báo cáo tỉnh để có phương án xử lý phù hợp. 

Đối với quy hoạch chi tiết, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, đánh giá cụ thể trình tự, chất lượng đồ án quy hoạch, sự phù hợp với định hướng quy hoạch lớp trên để đề xuất, kiến nghị cụ thể (giữ nguyên hoặc hủy bỏ quy hoạch).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc tạm dừng tiếp nhận kinh phí đồ án, sản phẩm quy hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn, tuân thủ các quy định pháp luật. Tuyệt đối không để lợi dụng công tác lập quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa cho các sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, đầu cơ, trục lợi, sử dụng đất đai lãng phí, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.