Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản ban hành một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19  đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, sở ngành phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về phòng chống  dịch Covid-19, quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả khách du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khuyến cáo và tiến đến yêu cầu bắt buộc tất cả du khách phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến Quảng Nam, xử lý nghiêm khắc hành vi không khai báo, khai báo không trung thực tại các cơ sở lưu trú. Đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi thẻ hướng dẫn viên nếu để các thành viên trong đoàn không chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống dịch. Chấm dứt việc các công ty lữ hành đưa khách đến địa phương nếu có thái độ thiếu hợp tác trong cung cấp thông tin du khách trong vòng 90 phút sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Y tế chủ trì triển khai quyết liệt các  biện pháp giám sát, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh…

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 8- 13/3/2020 ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 196 mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 mẫu dương tính với Covid-19, là hai du khách người Anh; có 176 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, 18 mẫu gởi xét nghiệm đang chờ kết quả.