Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Quảng Bình quý IV/2022.

Tại hội nghị này, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của tỉnh đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,96%; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 10,77%; giá trị sản xuất du lịch – dịch vụ tăng 9,34%.

Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp hoạt động với số vốn đăng ký hơn 107 nghìn tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, bên cạnh cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực của Nhân dân, thì những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Quảng Bình quý IV/2022.
Tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Quảng Bình quý IV/2022.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023, ông Trần Thắng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án. Với tinh thần đồng hành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu hoạt động thuận lợi và phát triển.

“Doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu được giải đáp các kiến nghị có thể gửi đến Bộ phận tiếp nhận kiến nghị – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, Tỉnh sẽ chỉ đạo, giải đáp kịp thời, thoả đáng. Tỉnh Quảng Bình cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết sẽ đi sâu vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở, công khai và minh bạch”, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình khẳng định.

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.
Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, doanh nghiệp đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như công tác quản lý bất động sản; khả năng tiếp cận đất đai, tình hình cấp phép khai thác khoáng sản; miễn giảm thuế, lãi suất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, có chính sách kích cầu để phát triển du lịch, tăng cường kết nối thị trường, quảng bá, truyền thông du lịch Quảng Bình đến với du khách; sớm đưa sản phẩm du lịch mới vào khai thác để phục vụ, thu hút khách du lịch…

Đại diện các doanh nghiệp cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình chỉ đạo ngân hàng thương mại trên địa bàn kịp thời thực hiện nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp vay khi đủ điều kiện; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giảm lãi suất 02% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp.