Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu huy động toàn lực hoàn thành giải phóng mặt bằng cho Dự án cao tốc.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu huy động toàn lực hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông vận tỉnh Phú Yên, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Dự án Cao tốc Bắc –Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên; gồm 2 dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh – Vân Phong) đã được UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng, phê duyệt giá đất cụ thể 5/6 địa phương (huyện Tuy An đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất ).

Về công tác giao mặt bằng; đoạn Chí Thạnh – Vân Phong đã có 2/5 địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, với khối lượng 9,48km/ 48,05km, đạt 19,72%. Bộ Giao thông vận tải cũng đã cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng số tiền gần 588,5 tỉ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân gần 13,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, dự kiến ngày 1/1/2023 sẽ tổ chức khởi công đồng loạt 12 Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Tại tỉnh Phú Yên, dự kiến vị trí khởi công đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh tại xã Xuân Lâm (đoạn từ Km3+00 – Km3+150 bên trái tuyến ĐT.644); khởi công đoạn Chí Thạnh – Vân Phong tại Khu dân cư số 8, đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Đông Hòa (bên cạnh Quảng trường 1/7).

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 319 của tỉnh về đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ ra, đến nay công tác giải phóng mặt bằng còn quá chậm so với tiến độ dự án.

Trong khi đó, 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đề ra là phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nếu không có cao tốc thì rất khó phát triển; do vậy, Dự án Cao tốc Bắc –Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên vừa là dự án trọng điểm của quốc gia, vừa là dự án động lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh phát triển.

Do vây, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ; trong đó lưu ý các địa phương cam kết đến ngày 31/12/2022, phải bàn giao toàn bộ phần đất công và tối thiểu 70% đất nông nghiệp; trong tháng 1/2023 bàn giao toàn bộ phần đất nông nghiệp; phấn đấu bàn giao toàn tuyến trước ngày 31/3/2022.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phối hợp có giải pháp thực hiện đảm bảo giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng trong năm 2022; đảm bảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư…