.
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Chiều 5/1, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm vào cương vị mới, trao đổi nhanh với báo chí,  Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ sự xúc động và biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông làm Phó thủ tướng.

“Đặc biệt hôm nay lá phiếu của các đại biểu Quốc hội thể hiện sự tin tưởng, tình cảm, trách nhiệm và điều đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trách nhiệm, trọng trách của mình”, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tân Phó thủ tướng cho biết, với ông, không có gì là ngạc nhiên hay mới mẻ khi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Bởi ông đã cùng với các thành viên Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động và tiên lượng các khó khăn, thách thức. Đồng thời đã chuẩn bị các nhiệm vụ, giải pháp để có thể vượt qua.

“Quan trọng nhất lúc này với cương vị cao hơn, tôi sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ, cùng với các thành viên Chính phủ để làm sao thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra”, ông Hà chia sẻ.

Tân Phó thủ tướng khẳng định dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đã tâm huyết và trách nhiệm đến cuối đời, suốt đời.

“Tôi sẽ tiếp tục dành sự quan tâm này để lãnh đạo, chỉ đạo cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương làm sao để Luật Đất đai phát huy được nguồn lực, tạo ra động lực, giải phóng tất cả khó khăn vướng mắc liên quan để đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đưa đất đai trở thành định hướng cho không gian phát triển bền vững”, Phó thủ tướng nói.