Ngày 22/8, tại TP. Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường và thị trấn sơ kết công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022.

Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Khánh Thùy

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong 7 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 65.137 hồ sơ, tăng hơn 132% so với cùng kỳ, trong đó trực tuyến 12.095 hồ sơ, trực tiếp và bưu chính công ích 19.888 hồ sơ. Qua đó, đã giải quyết 30.329 hồ sơ, đạt hơn 46%; trong đó, trước hạn 13.071 hồ sơ, đúng hạn 15.866 hồ sơ, trễ hạn 1.392 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 34.050 hồ sơ.

Về chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021, tỉnh Kiên Giang đạt 59,73 điểm, giảm 0,28 điểm so với năm 2020, xếp hạng 60/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, tỉnh có 6 chỉ số tăng điểm, tăng hạng (tiếp cận đất đai, tính năng động của chính quyền, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 4 chỉ số giảm điểm, giảm hạng gồm: chỉ số tính minh bạch, đào tạo lao động, chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tuy kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh chung của tỉnh năm 2021 chưa đạt được thứ hạng cao, nhưng tỉnh vẫn có một số chỉ số thành phần đạt thứ hạng tương đối cao như: Tiếp cận đất đai xếp hạng 9/63; cạnh tranh bình đẳng hạng 11/63; chi phí không chính thức hạng 20/63.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Khánh Thùy

Ngay từ đầu năm nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 trên địa bàn tỉnh; đã xây dựng 2 website: Website Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin (đang họat động) và Website cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện nay đang vận hành thử nghiệm và dự kiến cuối tháng 8/2022 sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, Kiên Giang có tiềm năng rất lớn và hội tụ các điều kiện để trở thành trung tâm du lịch của cả nước và của thế giới. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng đó thì trước mắt tỉnh cần nâng cao công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số năng lực cạnh trạnh, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp, hạn chế tình trạng trên “nóng” nhưng dưới lại “lạnh”. Trong đó, việc nâng cao yếu tố con người trong bộ máy hành chính nhà nước là điều kiện tiên quyết để cải cách các thủ tục hành chính trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị, thông qua Hội nghị này tỉnh Kiên Giang cần đánh giá kỹ từng chi tiết và từng nội dung, tháo gỡ những khó khăn ở đâu, ngành nào, cấp nào, bộ phận nào để từ đó có giải pháp phù hợp trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nên có nghị quyết của cấp ủy trong thực hiện công tác này, đồng thời quy trách nhiệm người đứng đầu trong mọi công việc, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, góp ý, kiến nghị đề xuất của đại biểu để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.