Bà Đinh Thị Thúy Hà, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (KTT) Hải Phòng cho biết, thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ ban đầu thực hiện theo chương trình Thí điểm thuộc dự án Quan hệ lao động Việt Nam – Tổ chức quan hệ quốc tế ILO giai đoạn 2013-2019. Thỏa ước ký lần đầu vào năm 2016, thời hạn 2 năm với sự tham gia của 05 doanh nghiệp Hàn Quốc đem lại lợi ích cho 2.510 lao động. Thỏa ước lần thứ 2 được ký vào tháng 6/2019, thời hạn 3 năm với sự tham gia của 20 doanh nghiệp đem lại lợi ích cho trên 7.479 lao động (đến tháng 6/2022 thỏa ước đã hết hạn); đã thương lượng để ký lần 3.

Hiện nay Khu kinh tế Hải Phòng có 02 bản thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp là: Thỏa ước đa doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ (ký năm 2019 với 20 DN tham gia), Thỏa ước các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sao Đỏ (ký năm 2021: với 03 DN tham gia).

Bản thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ giai đoạn 2022-2025 ký kết ngày hôm nay gồm 10 chương, 24 điều, thời hạn 03 năm với 30 doanh nghiệp tham gia, đem lại lợi ích cho 9.374 lao động.

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025
Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025

24 nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động là: Tiền lương tháng 13, thử việc thêm ít nhất 01 phụ cấp, thang lương 10 bậc, hỗ trợ làm thứ 7 ít nhất 200% Lương cơ bản; Thâm niên 50k/tháng hoặc 2-10 triệu đồng/lượt, chuyên cần: 100.000/tháng; Đảm bảo thời giờ làm việc trong tháng ít nhất có 01 tuần làm việc 40h; Nghỉ ngắn giữa ca: 10 phút, nghỉ hè từ 1-3 ngày; Phúc lợi: Ăn ca: 22.000 đồng, Đi lại: 400.000 đồng, Trung thu: 100.000 đồng, ngày 08/3 hoặc 20/10: 50.000 đồng; Thăm hỏi: Kết hôn: 500.000 đồng, phúng viếng bản thân NLĐ: 1-10 triệu, tứ thân phụ mẫu, vợ chồng con: 500.000 đồng; Hỗ trợ công đoàn: CT, PCT: 26h/tháng; Ủy viên, Tổ trưởng, Tổ phó CĐ: 14h/tháng. Bố trí ít nhất 60 phút/lần/năm để tuyên truyền cho người lao động, cam kết đảm bảo việc làm, ưu tiên tái ký HĐ khi hết hạn HĐLĐ, ưu tiên tuyển dụng đào tạo nghề khi DN thay đổi…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp đã tạo mặt sàn ưu đãi chung, góp phần hạn chế dịch chuyển lao động, khuyến khích lao động nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Từ đó, góp phần ổn định chính sách của doanh nghiệp, người lao động yên tâm làm việc, giảm dần luân chuyển lao động và thúc đẩy quan hệ lao động ổn định. Đồng thời đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động, góp phần giữ chân lao động giai đoạn khó khăn hiện nay và thu hút lao động trong giai đoạn kinh tế hồi phục”.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Bản Thỏa ước nhóm ký kết ngày hôm nay cũng chính là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động cam kết thực hiện tốt các nội dung đã thương lượng, nhằm kịp thời hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể không đáng có xảy ra.

Tính đến 30/10/2022, Công đoàn Khu kinh tế quản lý 288 Công đoàn cơ sở, trong đó có 03 doanh nghiệp dưới 10 lao động (HeChun, Thống Nhất, Moons’). Có 07 doanh nghiệp khó khăn tạm dừng hoạt động hoặc đang làm thủ tục giải thể (PT, Vinfast An Phát, Pin Litium Vinfast, Thép Nam Thuận, Sao Biển, Wide Ball, New Word).
Tổng số lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc công đoàn Khu kinh tế là 159.221 lao động (Nữ chiếm 59,6%); số đoàn viên là 148.115 (chiếm 93,02% tổng số lao động).
Tổng số công đoàn cơ sở doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ là 40 đơn vị với 34.819 lao động; đoàn viên: 30.479. Trong đó, 03 công ty LG Electronics, LG Display, LG Innotek có 23.598 lao động, các doanh nghiệp còn lại là 11.221 lao động.