Ngày 28/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp bàn, cho ý kiến về công tác cán bộ chủ chốt toàn tỉnh theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy la Grai để Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Với 2 nhân sự này, các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đều thống nhất.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Chủ tịch UBND TP. Pleiku. 

Ông Dương Mah Tiệp (SN 1971) từng giữ các chức vụ Phó trưởng Công an huyện Ia Grai, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai và hiện là Bí thư Huyện ủy Ia Grai.

Sáng cùng ngày (28/12), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã miễn nhiệm chức vụ 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.