Sớm phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện gửi các bộ ngành, địa phương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Công điện nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công năm 2023, mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31/12/2022.

Năm 2023, nguồn lực hơn 700.000 tỷ đồng sẽ được dành triển khai các dự án đầu tư công

Việc phân bổ này, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phảis đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các nhiệm vụ, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền được phê duyệt.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế – xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án đường cao tốc, các dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững,…

Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án; nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tổng hợp phương án phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, danh mục, mức vốn chi tiết bố trí của từng nhiệm vụ, chương trình, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10/01/2023.

Riêng đối với danh mục nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước, đề nghị gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là một trong những phần việc quan trọng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2023, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140.000 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022 và tăng khoảng 260.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2021 (năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025).

Nguồn vốn lớn thì trách nhiệm và áp lực giải ngân càng lớn. Chính vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sớm đốc thúc các bộ ngành, địa phương triển khai các phần việc quan trọng để sớm giải ngân vốn đầu tư năm 2023.

Tháng cao điểm giải ngân đầu tư công năm 2022

Thông tin cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2022, ước số vốn kế hoạch đã giải ngân đạt 435.700  tỷ đồng, bằng 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương cùng kỳ các năm 2016-2020 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (đạt 77,30%).

Mặc dù tỷ lệ giải ngân của năm 2022 đạt thấp hơn năm 2021 nhưng số vốn thực tế giải ngân đến nay cao hơn khoảng 79.100 tỷ đồng, tăng 22% so với số vốn giải ngân thực tế năm 2021.

Như vậy, chỉ còn 1 tháng nữa để tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ là năm 2022, sẽ giải ngân được 95% vốn kế hoạch. Tháng 1/2023 vì thế sẽ là tháng cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công.

Đây cũng là tháng mà việc thực hiện, triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 được khởi động. Tin mừng là ngay ngày đầu tiên của năm mới 2023, đồng loạt 12 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kiến sẽ tham dự lễ khởi công Dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, tại Quảng Ngãi.