Thu hút vốn đầu tư trong nước của tỉnh Long An tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Long An trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại điện các doanh nghiệp 	ảnh: thanh tấn
Thu hút vốn đầu tư trong nước của tỉnh Long An tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Long An trao Giấy chứng nhận đầu tư cho đại điện các doanh nghiệp ảnh: thanh tấn

Các chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực

Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An trong 6 tháng đầu năm nay đạt kết quả tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,11%. Đây là mức tăng trưởng tương đối khá trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Với mức tăng trưởng này, tỉnh Long An đứng 6/13 tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 5/8 tỉnh, thành phố trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau khoảng thời gian dài bị tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Hoạt động sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 từng bước trở lại ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan. Thể hiện rõ nhất là Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ có mức tăng tích cực qua từng tháng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, IIP của tỉnh tăng 5,46%. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 tăng 5,88% so với cùng kỳ năm trước, với nhiều công trình, dự án, hạng mục đầu tư được thực hiện; ngành xây dựng trên đà phục hồi mạnh, mức tăng 6 tháng đạt đến 9,25%.

Tại phiên họp quý II/2022 của UBND tỉnh Long An để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức vào ngày 11/7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng của quý II/2022 và triển khai các công việc của quý III/2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, cần tập trung cao độ các nguồn lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao; triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2022.

Hoạt động thương mại – dịch vụ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm khoảng 55.255,7 tỷ đồng, đạt 57,32% kế hoạch, tăng 10,86% so với cùng kỳ. Hàng hóa cung ứng phong phú, dồi dào với giá cả ổn định. Tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản địa phương, nhất là tăng cường mở rộng thị trường, kết nối với các doanh nghiệp của TP.HCM. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã khôi phục, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,77 tỷ USD, đạt 58,9% kế hoạch, tăng 9,69% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch của tỉnh đã có những kế hoạch và giải pháp kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19, triển khai thực hiện lộ trình mở cửa lại du lịch gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh đạt kết quả tốt, từ đó có những tín hiệu phục hồi. Trong 6 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Long An ước khoảng 235.000 lượt người, đạt 56% so với kế hoạch, doanh thu từ du lịch ước 120 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch.

Công tác thu ngân sách được tỉnh tập trung chỉ đạo từ đầu năm nên đạt kết quả khá tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng trên địa bàn tỉnh đạt 12.216 tỷ đồng, đạt 70,39% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 12,88% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển.

Thu hút vốn đầu tư trong nước tăng mạnh

Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm thông qua triển khai nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, trao đổi thông tin, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp… Trong 6 tháng đầu năm nay, thu hút đầu tư vào tỉnh đạt kết quả tích cực, số doanh nghiệp, số vốn của dự án đầu tư trong nước tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, về đầu tư trong nước, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 911 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 13.956 tỷ đồng; tăng 6,9% về số doanh nghiệp và tăng 1,0% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 53 dự án, với tổng vốn đăng ký mới trên 13.496 tỷ đồng; điều chỉnh vốn cho 13 dự án, vốn đầu tư tăng thêm 972,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tuy số dự án giảm (24 dự án) nhưng số vốn tăng trên 7.940 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14.547 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 360.903 tỷ đồng; 2.166 dự án trong nước với số vốn đăng ký 268.263,96 tỷ đồng.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án với vốn đầu tư cấp mới 246,5 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 34 dự án với vốn đầu tư tăng 160,8 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.144 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 9.803,55 triệu USD; trong đó, có 588 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD. Với kết quả này, Long An đang dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút vốn FDI.

Một góc thành phố Tân An (tỉnh Long An)
Một góc thành phố Tân An (tỉnh Long An)

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022

Tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Long An trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Cụ thể, đối với sản xuất nông nghiệp, tình hình tiêu thụ nông sản chưa ổn định. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì phát triển ổn định, nhưng chưa đạt kỳ vọng kế hoạch đặt ra, do vẫn bị ảnh hưởng từ Covid-19 và tình hình biến động kinh tế – chính trị trên thế giới, chi phí sản xuất tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động thương mại, dịch vụ tuy có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch vẫn giảm so với cùng kỳ (giảm 5,9%).

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 và kỳ vọng. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh giảm điểm và giảm bậc so với với năm 2020 (giảm 3,79 điểm và giảm 13 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố), đây là mức giảm sâu nhất trong 5 năm qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra năm 2022, trong 6 tháng cuối năm nay, UBND tỉnh Long An tập trung chỉ đạo các sở ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các giải pháp phù hợp (bao gồm các giải pháp về tín dụng, thuế, phí, lệ phí…), kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị mất việc, thiếu việc làm, bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt, Long An sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng. Phấn đấu đến hết quý III/2022, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 70 – 75% kế hoạch đầu tư công năm 2022. Song song đó, tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Khẩn trương đẩy nhanh triển khai 3 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tỉnh cũng tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đấu giá đất công trên địa bàn để có nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt, thực hiện cùng lúc các bước để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Long An tiếp tục quan tâm cải thiện PCI, các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu PCI của tỉnh trở lại nhóm “tốt” và “rất tốt” năm 2022.