Cụ thể, phụ tải trung bình ngày của hệ thống giảm so với cùng kỳ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Bộ Công Thương, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 1/2023 là 2,018 tỷ kWh, đạt 75,7% kế hoạch.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Trong tháng 1/2023, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 là gần 1.450 tỷ đồng.

EVNGENCO1 cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin tại Cơ quan Tổng công ty” và dự án “Xây dựng các ứng dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi số” và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo kế hoạch.

Hoạt động tiêu thụ tro xỉ được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tro, xỉ ảnh hưởng đến sản xuất, vận hành tại các nhà máy. Tỉ lệ tiêu thụ so với phát sinh các nhà máy trong tháng 1/2023 đều đạt 100%.

Trong tháng 2/2023, nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1 triển khai đúng tiến độ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện và vận hành các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định, hướng đến mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao là 2,465 tỷ kWh.