Đầu tháng 04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 41 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Theo đó, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi này gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình hoạt động trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm; dệt,…

Thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất của sẽ được gia hạn. 

Ông Lê Duy Minh cho biết, trên địa bàn Thành phố có khoảng 255.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ này (chiếm gần 97,4% tổng số đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định). 

“Cục Thuế sẽ khoanh các khoản nợ thuế này từ tháng 03 đến tháng 06/2020 của doanh nghiệp theo Nghị định 41.

Doanh nghiệp yên tâm khi đã nộp đơn kiến nghị gia hạn, vào hạn cuối vào ngày 31/07. Trong thời gian này, Cục thuế cũng không gây áp lực lên doanh nghiệp trong gia hạn nộp thuế”, Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM nói.

Ngoài ra, khoản thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng năm 2020 của hộ kinh doanh, tiểu thương cũng được gia hạn, theo Nghị định 41 với hạn cuối phải nộp hai sắc thuế này vào cuối tháng 12/2020.  

Theo số liệu của Cục Thuế Tp.HCM, có 43.000 hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách gia hạn do ảnh hưởng của COVID-19.

“Toàn bộ 43.000 hộ này cũng trong chế độ khoanh nợ và không phát sinh khoản chậm nộp”, ông Minh cho biết.

Lãnh đạo Cục Thuế Tp.HCM cũng khẳng định, đã có văn bản trao đổi với Uỷ ban mặt trận Thành phố nhằm lưu lại các khoản ủng hộ tiền mặt hoặc sản phẩm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để chung tay chống dịch COVID-19. 

Các đối tượng này sẽ được hạch toán khoản chi trên vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.HCM kết luận tại Toạ đàm Khôi phục và phát triển kinh tế Tp.HCM năm 2020 được tổ chức ngày 05/05:

“Chúng ta cần tập trung tín dụng cho những doanh nghiệp đang có thể hoạt động,mở rộng và khoanh nợ cho những doanh nghiệp không thể hoặc hoạt động một phần. Ngày 08/05, chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng hướng giải quyết này.

Trên cơ sở đánh giá doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với từng lĩnh vực khác nhau, Thành phố đã giao cho Sở Công thương xây dựng bộ tiêu chí để hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp.

Tôi có gợi ý cho Giám đốc Sở Công thương là lưu ý đối với những doanh nghiệp đang tạo công ăn việc làm lớn cho người lao động, đóng góp cho xuất khẩu hay kinh doanh những ngành nghề trọng điểm hiện nay của Thành phố, đang kinh doanh những ngành nghề đã sử dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường,… với tinh thần làm sao có chính sách và nguồn lực hỗ trợ sát với nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp.

Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định thị trường, tiếp cận thị trường mới và tái cấu trúc lại thị trường, mở rộng thị trường nôi địa cũng như triển khai các giải pháp nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường trong nước”.