27 trường được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế,

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Công thương TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Trường Đại học Thương mại, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Ngoại thương

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/1/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2014, áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).