.
.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết kỳ họp thứ 3 và chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương khẩn trương, sớm chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4.

Lưu ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với các cơ quan nói trên là tổ chức hội thảo, tọa đàm, các cuộc trao đổi, làm việc giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo để đảm bảo chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nhất là các dự án luật khó, phức tạp, như các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,…

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022, kết luận nêu rõ.

Tại kết luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện bước đầu dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 để gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan, tạo sự chủ động cho các cơ quan sớm chuẩn bị nội dung kỳ họp.

Tổng thư ký Quốc hội còn được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình Quốc hội. Trong đó, nghiên cứu cách thức tổ chức Hội nghị cho hợp lý, hiệu quả, bảo đảm lấy được tối đa ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội theo hướng chia nhóm nội dung để tổ chức thảo luận đồng thời, thông báo đến các vị đại biểu Quốc hội quan tâm đến nội dung nào thì sẽ đăng ký tham dự góp ý nội dung đó, đại biểu không nhất thiết tham dự tất cả các nội dung.

Nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội còn là sớm chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 và tại phiên họp tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những vấn đề đưa ra chất vấn tại kỳ họp, phiên họp, các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần bám sát tình hình thực tế, những vấn đề thực tiễn đặt ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá XV sẽ khai ngày 20/10/2022 và bế mạc ngày 18/11/2022, Quốc hội họp tập trung cả kỳ.

Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật khác, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).