.
Phiên chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 20/7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gửi văn bản đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong thời gian từ 12 đến 19/8/2022.

Ông Cường đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề xuất vấn đề chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội chậm nhất là ngày 25/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các vị đại biểu Quốc hội được đề nghị gửi phiếu chất vấn để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, người trả lời chất vấn tại phiên họp.

“Nội dung chất vấn, xin tập trung vào những vấn đề quan trọng được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm”, Tổng thư ký lưu ý.

Chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là hoạt động được duy trì nhiệm kỳ trước.

Ở nhiệm kỳ này, trong phiên họp tháng 3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức chất vấn Bộ trưởng các Bộ Công thương, Tài nguyên và môi trường.

Tính đến nay, các vị bộ trưởng chưa trả lời chất vấn ở nhiệm kỳ này gồm Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ.

Các vị trưởng ngành chưa một lần lên “ghế nóng” gồm có: Tổng Thanh tra Chính phủ , Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.