Là Bộ trưởng cuối cùng tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên làm việc chiều 28/10, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo 3 vấn đề, gồm chính sách tài khóa năm 2022, dự toán ngân sách 2023 và các vấn đề liên đến trái phiếu doanh nghiệp, quản lý giá xăng dầu, thuốc và vật tư y tế.

.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trong phiên làm việc chiều 28/10

Chưa nhận được ý kiến của Bộ Công thương về việc có nâng chi phí định mức cho xăng dầu

Liên quan để cơ chế quản lý xăng dầu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có Văn bản số 10859, 1056 ngày 21/10/2022 xin ý kiến của các  công ty đầu mối và ý kiến của Bộ Công thương để có thể nâng chi phí định mức nữa hay không.

“Nhưng hiện nay, chúng tôi chỉ nhận được 6 văn bản của 6 doanh nhân đầu mối, tức là chỉ chiếm 8,5% của sản lượng xăng, dầu. Còn ý kiến Bộ Công thương chúng tôi cũng chưa nhận được”, Bộ trưởng giải trình tại phiên họp chiều 28/10.

Theo Nghị định 95, mỗi năm tối đa 2 lần chi phí xăng dầu được điều chỉnh. Năm nay, ngày 1/1/2022 đã nâng lên một lần và lần hai là ngày 7/10. Như vậy, 1 lít xăng, dầu RON 92, chi phí vận chuyển và chi phí quản lý đã chiếm 1.960 đồng, tức gần 2.000 đồng.

Như vậy, lần đề xuất này là trường hợp đặc biệt.

Song, trong bối cảnh hiện tại, Bộ trưởng Phớc cho biết sẽ đề nghị Chính phủ sửa Nghị định 95/2021/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu), giao toàn diện phần xăng, dầu về cho Bộ Công thương, kể cả phần quyết định về giá và chi phí định mức để đảm bảo vấn đề nguồn cung chủ động.

Thứ hai, tăng cường phối hợp chủ động trong nguồn cung và hệ thống đầu mối phân phối bán lẻ. Chủ động điều chỉnh chi phí định mức và giải quyết vấn đề khó khăn để đảm bảo nguồn cung xăng, dầu một cách tốt nhất để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, về vấn đề thuốc và vật tư y tế.

Hiện nay, vướng mắc nhất là phải hoàn thiện về mặt pháp luật, tức là phải sửa Thông tư 14 về mua vật tư và Thông tư 15 về mua thuốc và Nghị định 98 về thuốc và vật tư y tế.

“Về phía Bộ Tài chính, chúng tôi đã sửa Thông tư 58, như vậy chúng ta sẽ hoàn thiện pháp luật, đảm bảo cho việc mua và đấu thầu vật tư y tế và thuốc một cách thuận lợi nhất”, Bộ trưởng báo cáo Quốc hội.

Đề xuất sẽ sửa Luật Doanh nghiệp, sửa Luật Chứng khoán

Liên quan đến các ý kiến của đại biểu về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Bộ trưởng cho biết, xuất phát từ Luật Doanh nghiệp về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Điều 88 và Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2005 và 2015 và Điều 12 của Luật Chứng khoán 2006, Điều 30 Luật Chứng khoán 2015, thì việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ rất đơn giản.

“Có nghĩa là chúng ta khuyến khích vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên nguyên tắc là tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng làm rõ.

Hiện nay, dư nợ của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1, 204 triệu tỷ đồng, tức là chiếm 12,8% GDP. Theo chiến lược phát triển, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến năm 2030 đạt 25%.

“Sắp tới chúng tôi đề xuất sẽ sửa Luật Doanh nghiệp, sửa Luật Chứng khoán và các nghị định liên quan để kiểm soát một cách chặt chẽ, minh bạch và cũng tạo ra một nguồn vốn trung và dài hạn để giúp cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh”, Bộ trưởng nói.

900 ngàn tỷ đồng đang gửi tại ngân hàng, giải ngân rất khó

Về vấn đề bội chi, trả lời ý kiến nhiều đại biểu đặt ra là bội chi thấp quá, Bộ trưởng nói: Bội chi đặt ra hiện nay là 2,89 ở mức bình thường, cộng với gói phục hồi của sang năm thì chúng ta bố trí là 1,53, như vậy bội chi cũng đã 4,42%, tức là 455 ngàn tỷ đồng. So sánh với năm 2020 bội chi là 3,38% và 2021 là 4,5%, nếu trừ phục hồi đi là 3,75%.

“Chúng tôi thấy đặt ở mức này là hợp lý”, Bộ trưởng nói.

Lý do là tình hình giải ngân rất khó, hiện nay chúng tôi đang gửi tại Ngân hàng Nhà nước không kỳ hạn là 600 ngàn tỷ đồng và có kỳ hạn là 290 ngàn tỷ đồng, tức là gần 900 ngàn tỷ đồng đang gửi tại ngân hàng.

“Bù đắp bội chi phải đi vay, nếu chúng ta nâng bội chi lên cao, điều đó có nghĩa là phải đi vay mà đi vay trong giai đoạn này thì hiệu quả sẽ không cao”, Bộ trưởng làm rõ.