Bộ Công Thương đề xuất lập Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia
Bộ Công thương đề xuất lập Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, tiếp tục thu gọn từ 30 xuống còn 28 đầu mối

Bộ Công thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương thay thế cho Nghị định 98/2017/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ kiến nghị Chính phủ sửa đổi nghị định 98, giảm 2 đầu mối so với nghị định 98, còn 28 đầu mối. Theo đó, giải thể Cục Công tác phía Nam và sắp xếp lại mô hình hoạt động theo hướng là đại diện của văn phòng bộ tại khu vực phía Nam.

Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp sẽ được hợp nhất. Các phòng thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cũng sắp xếp lại để giảm tối đa số lượng phòng trong năm nay.

Bộ Công thương đề nghị giữ nguyên số lượng phòng tại 3 Vụ, là Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ. Mỗi đơn vị này có 3 phòng.

“Hàng năm đại diện các vụ nêu trên phải tham dự rất nhiều các sự kiện đối ngoại, các cuộc họp cấp kỹ thuật cả song phương và đa phương… Việc đi họp, đi đàm phán và tiếp xúc đối ngoại với các đối tác nước ngoài yêu cầu cán bộ tham gia phải có hàm cấp, để thuận tiện cho việc đối ngoại và giữ vị thế của đoàn Việt Nam”, Bộ Công thương lý giải.

Với chức năng theo tờ trình của Bộ Công thương, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia là mô hình cơ quan đặc biệt, duy nhất trong hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay cùng lúc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tố tụng, tài phán. Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Công thương, nhiệm kỳ 5 năm.

Ngoài ra, đây là nguồn chính cung cấp cán bộ cho các thương vụ, nhất là người đứng đầu bộ phận kinh tế, thương mại tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Vì thế, nếu không có chức danh cấp phòng, các chuyên viên được cử đi thương vụ có hàm cấp ngoại giao thấp, không có vị thế khi làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp của nước sở tại, ảnh hưởng đến phát triển thị trường và bảo vệ lợi ích của Việt Nam.

Tờ trình đề xuất tổ chức lại Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh thành Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.  

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia dự kiến sẽ là một cơ quan đặc thù, với chức năng nhiệm vụ là thực hiện quản lý nhà nước trong 3 lĩnh vực gồm: quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý kinh doanh đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vẫn sẽ là cơ quan trực thuộc Bộ Công thương gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên ủy ban, với cơ cấu tổ chức bao gồm Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và các đơn vị chức năng giúp việc cho Ủy ban. Đây là mô hình cơ quan đặc biệt, duy nhất trong hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay cùng lúc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tố tụng, tài phán.

Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Công Thương, nhiệm kỳ 5 năm.

Hiện, Bộ Công thương có 30 đơn vị đầu mối, trong đó 1 Tổng cục Quản lý thị trường, 12 Cục và 12 Vụ và các đơn vị sự nghiệp, cơ quan thương vụ. Bộ từng cắt giảm 5 đơn vị đầu mối trực thuộc vào năm 2017.