Theo Sở Công thương TP.HCM, tình hình thị trường cung cầu và cung ứng xăng dầu còn nhiều khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng và gián đoạn cục bộ đến chuỗi cung ứng xăng dầu tại TP.HCM.

Cụ thể, trong những ngày qua, vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ đã đăng ký mua xăng dầu, nhưng đơn vị đầu mối chưa kịp thời cung cấp hoặc cung cấp hạn chế dẫn đến thiếu hàng, kinh doanh gián đoạn hoặc chỉ bán với một lượng nhất định. Theo đó, mỗi người dân chỉ được mua từ 20.000-50.000 đồng/xe máy/lượt hoặc 200.000-300.000 đồng/xe hơi/lượt.

Qua các buổi làm việc với các doanh nghiệp xăng dầu cho thấy, hiện khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đảngát cần quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan liên quan. 

Vì vậy,  Sở Công thương TP.HCM cho rằng, cần phải thành lập Tổ Công tác điều hành xăng dầu do Phó Chủ tịch UBND TP. HCM làm tổ trưởng và các cơ quan liên quan là thành viên.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp để điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiến nghị cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; khắc phục tồn tại, hạn chế gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trên địa bàn.