Nghệ thuật và khoa học định giá tổn thất© được chứng nhận bởi giám định viên điều hành quốc gia Tony Morgan

SYDNEY, 18 tháng 9, 2023Sedgwick, một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ kỹ thuật số cho các giải pháp rủi ro, lợi ích và kinh doanh tích hợp, đã ra mắt một khuôn khổ năng lực địa phương mới cho Úc xác định nghệ thuật và khoa học của việc định giá tổn thất.

Khuôn khổ kỹ năng mới này giới thiệu các khả năng kỹ thuật và hành vi cần thiết để trở thành một chuyên gia định giá tổn thất tài sản hàng đầu. Nó nâng đỡ tất cả việc học hỏi của đồng nghiệp bao gồm một mô hình hướng dẫn động lực giúp càng nhiều giám định viên có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm và chuyên môn của các đồng nghiệp cao cấp của Sedgwick.

Khuôn khổ nghệ thuật và khoa học của việc định giá tổn thất cung cấp một sự hiểu biết mạnh mẽ và chi tiết về các thực tiễn tốt nhất trong ngành. Trong việc xây dựng khuôn khổ này, Sedgwick tìm cách để đơn giản hóa hơn cho các nhóm định giá tổn thất cung cấp giá trị và kết quả tối ưu cho khách hàng của họ và tất cả các bên liên quan trong quy trình yêu cầu bồi thường. Thông qua khuôn khổ này, công ty nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của tất cả các chuyên gia trong ngành, bất kể mức độ kinh nghiệm của họ.

“Cho phép các chuyên gia định giá tổn thất phát triển cá nhân và nghề nghiệp đến tiềm năng thực sự của họ là một di sản tôi đam mê hỗ trợ,” Diego Ascani, Giám đốc điều hành Sedgwick tại Úc nói. “Nghệ thuật và khoa học của việc định giá tổn thất cung cấp một bản đồ năng lực thị trường hàng đầu thú vị, sẽ cung cấp cho các chuyên gia định giá tổn thất quyền truy cập vào các công cụ, kỹ năng và kiến thức họ cần để thăng tiến trong sự nghiệp của mình.”

Mô hình kỹ năng này sẽ hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của các chuyên gia định giá tổn thất của Sedgwick, cũng như giúp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và tăng cường các tiêu chuẩn dịch vụ nhất quán và điển hình – tất cả điều này về cơ bản có lợi cho khách hàng. Ngoài ra, khuôn khổ sẽ giúp giải quyết các thách thức về năng lực của ngành liên quan đến tình trạng thiếu hụt nhân tài có kỹ năng.

Tony Morgan, giám định viên điều hành quốc gia của Sedgwick tại Úc và ủng hộ chương trình, nói: “Tôi cực kỳ tự hào về công việc chúng tôi đã làm để đưa dự án này tiến lên. Điều này đặc biệt có liên quan bây giờ khi thị trường rộng lớn hơn vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân tài và những thay đổi nhân khẩu học đang diễn ra. Điều thực sự đồng cảm với tôi là chuyên môn cần thiết để áp dụng các kỹ năng này trong các bối cảnh thực tế, cuối cùng dẫn đến kết quả tốt nhất có thể cho tất cả mọi người liên quan đến một yêu cầu bảo hiểm. Sáng kiến này sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy ngành định giá tổn thất phát triển và tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp cho nó.”

Gần đây, Morgan đã nhận được Giải thưởng Thành tựu trọn đời từ Viện Bảo hiểm và Tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF) cho những đóng góp không thể đong đếm được của ông cho ngành bảo hiểm. Điều này bổ sung cho việc trở thành một trong hai người đầu tiên nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời của AICLA vào năm 2022 cho những đóng góp của ông cho nghề định giá tổn thất.

Ngoài sáng kiến này, Sedgwick đã ủng hộ khuôn khổ Xử lý Yêu cầu Bồi thường Bảo hiểm Chung ANZIIF mới được phát triển cung cấp một thước đo cho các tổ chức để đánh giá năng lực nhân viên trong việc xử lý các yêu cầu bồi thường và nhằm cải thiện các quy trình xử lý yêu cầu bồi thường trên thị trường Úc.

Về Sedgwick
Sedgwick là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ kỹ thuật số cho các giải pháp rủi ro, lợi ích và kinh doanh tích hợp. Công ty cung cấp một loạt các nguồn lực được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại, tài sản, hàng hải, quyền lợi, bảo vệ thương hiệu và các lĩnh vực khác. Tại Sedgwick, sự quan tâm đếm được; thông qua sự tận tâm và chuyên môn của 31.000 đồng nghiệp trên 80 quốc gia, công ty chăm sóc con người và tổ chức bằng cách giảm thiểu và giảm rủi ro và tổn thất, thúc đẩy sức khỏe và năng suất, bảo vệ danh tiếng thương hiệu và kiểm soát chi phí có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Cổ đông chiếm đa số của Sedgwick là The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex và các nhà đầu tư quản lý khác là cổ đông thiểu số. Để biết thêm thông tin, truy cập sedgwick.com.
Logo – https://www.hanoipr.com/wp-content/uploads/2023/09/162fcdb2-sedgwick_logo.jpg