JAKARTA, Indonesia, 19/9/2023 – Ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) kiêm Giám đốc điều hành PT Indika Energy Tbk, đã thành công khởi xướng một PKPU (Tạm ngừng nghĩa vụ thanh toán nợ) chống lại các người thừa kế của PT Krama Yudha với số tiền Rp 700 tỷ tại tòa thương mại quận Trung Jakarta.

Những bị đơn trong vụ kiện này là Rozita và Ery Said, những người được coi là chịu trách nhiệm về các khoản nợ lên tới khoảng Rp 700 tỷ.

Điều này được tiết lộ bởi đại diện pháp lý của Rozita và Ery Said, Damianus Renjaan, trong tuyên bố của ông vào Chủ nhật (17/9/2023).

Theo Damianus, ngoài Arsjad Rasjid, ba người nộp đơn khác cũng tham gia, đó là Said Perdana Bin Abubakar Said, Indra P Said và Daud Kai Rizal.

“Tuy nhiên, trên thực tế, những người nộp đơn và bị đơn không phải là các bên đã ký thỏa thuận số 78 vào năm 1998, tức là 25 năm trước,” Damianus nói.

Damianus giải thích rằng những bên này chỉ là những người thừa kế của những người đã ký thỏa thuận 78. Những người nộp đơn PKPU đại diện cho Makmunar Rasjid, ông Abi Hasan Said đã qua đời, bà Nuni Asmuni Said đã qua đời và bà Srikandi Dja’far Said đã qua đời.

Damianus cũng giải thích rằng quyết định PKPU đã được đưa ra, và khách hàng của ông hiện đang trong thời gian PKPU 45 ngày. Tất cả các bên liên quan đến Thỏa thuận 78 đều đã qua đời. Srikandi, Nuni và Abi là anh chị em của Sjarnobi.

Khi Sjarnobi qua đời, quyền kiểm soát PT Krama Yudha được bàn giao cho con trai ông, Eka, người cũng đã qua đời vào tháng 9 năm 2022. Sau đó, công ty đã được quản lý bởi các chuyên gia.

Damianus cho biết vào ngày 25 tháng 7 năm 2023, Arsjad Rasjid và ba người nộp đơn khác đã nộp đơn kiện PKPU. Quyết định PKPU đã được Tòa thương mại quận Trung Jakarta ban hành với số vụ án PKPU NO. 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA. JKT.PST.

“Trong đơn kiện PKPU của họ, Arsjad và những người khác yêu cầu Rozita và Ery phải chịu trách nhiệm về khoản nợ Rp 700 tỷ này và phải trả nó cho Arsjad và những người khác,” Damianus nói.

Rozita và Ery Said cũng được phân loại là thế hệ thứ hai và thứ ba của Sjarnobi, những người không hề biết gì về Thỏa thuận 78, khiến việc buộc họ phải chịu trách nhiệm về nó là không thích hợp về mặt pháp lý.

“Hơn nữa, đã xuất hiện thông tin rằng cả người nộp đơn và bị đơn đều chưa bao giờ được ghi nhận là giám đốc, ủy viên hội đồng quản trị hoặc cổ đông của PT Krama Yudha, do đó họ không có quyền truy cập vào hồ sơ của công ty, phù hợp với yêu cầu của Arsjad và những người khác,” Damianus làm rõ.

Damianus cho biết thêm rằng đơn kiện PKPU của Arsjad Rasjid và những người khác đã hết hạn. Điều 210 của Luật số 37 năm 2004 về Phá sản và PKPU quy định thời hạn nộp đơn kiện PKPU là 90 ngày kể từ ngày người quá cố qua đời. Sjarnobi qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2001, và Eka qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Nếu tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, khi Arsjad và những người khác nộp đơn kiện PKPU, đã vượt quá 312 ngày.

“Các điều kiện cấp PKPU, dựa trên Điều 222 Khoản (1) và (3) kết hợp với Điều 8 Khoản (4) của Luật số 37 năm 2004, yêu cầu một khoản nợ có thể chứng minh được, nhưng trong trường hợp này, Rozita và Ery Said không hề biết về nó. Họ cũng không ký Thỏa thuận 78, tạo nên cơ sở cho khoản nợ. Một vấn đề khác là hiện tại có tranh chấp giữa các người thừa kế của Eka Putra Said,” Damianus Renjaan nói.

“Chúng tôi sẽ theo đuổi kháng cáo lên Tòa án tối cao, đặc biệt là vì khách hàng của chúng tôi là thế hệ thừa kế thứ ba của những người lập thỏa thuận và tất cả đều là người nước ngoài (WNA). Họ cần sự chắc chắn và bảo vệ pháp lý thích đáng,” Damianus kết luận.