Tiến sĩ Amir Hashim được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của PSC cho Châu Á

SINGAPORE, 14 tháng 9 năm 2023 — Tiến sĩ Amir Hashim đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới cho Châu Á của các nhà tư vấn ngành điện toàn cầu chuyên nghiệp PSC Asia, có trụ sở tại Singapore.

Khi khu vực Châu Á Thái Bình Dương tiến tới mục tiêu ròng không carbon, việc bổ nhiệm Tiến sĩ Amir sẽ tăng cường năng lực khu vực của PSC và thúc đẩy cam kết của công ty dẫn dắt Châu Á vượt qua cuộc chuyển đổi năng lượng ở các thị trường đa dạng của khu vực. PSC luôn được thúc đẩy bởi tầm nhìn trao quyền cho các cá nhân để biến đổi ngành năng lượng và rất vui mừng khi công bố việc bổ nhiệm Tiến sĩ Hashim.

Bình luận về việc bổ nhiệm, Ashley Grohn, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại PSC Consulting, cho biết: “Kinh nghiệm sâu rộng của Amir trong lĩnh vực năng lượng ở cả Châu ÁChâu Âu đặt anh ấy vào vị trí hoàn hảo để giúp tư vấn cho cơ sở khách hàng đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh hơn trong khi vẫn duy trì ánh sáng. Anh ấy nhận thức sâu sắc về vô số vấn đề mà ngành điện khu vực phải đối mặt, cộng với các áp lực quốc tế để đáp ứng các mục tiêu ESG và thống nhất với các mục tiêu ròng không carbon toàn cầu.”

Sự nghiệp của Tiến sĩ Hashim trong ngành điện bao gồm cả học thuật và công nghiệp. Ông đã làm việc nhiều năm với nhà cung cấp điện quốc gia của Malaysia, TNB, nơi ông tham gia vào việc phát điện điện áp cao, truyền tải, phân phối điện và bán lẻ cho toàn bộ thị trường Malaysia. Trước khi gia nhập PSC Consulting, ông từng là cố vấn chính cho công ty công nghệ Đức Maschinenfabrik Reinhausen tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm cho biết: “Tôi rất vui mừng được gia nhập đội ngũ của PSC, đội ngũ sẵn sàng và có khả năng giúp các nhà cung cấp điện Châu Á – Thái Bình Dương với quá trình chuyển đổi phức tạp sang các nguồn năng lượng bền vững hơn. Khi Châu Á nỗ lực giảm cường độ carbon trong phát điện, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và tạo tín chỉ carbon, tôi mong muốn giúp đỡ họ trong quá trình chuyển đổi này.

“Các động lực xã hội và chính trị để đạt mục tiêu ròng không ở Châu Á khác biệt đáng kể so với Châu Âu và Mỹ. Chính phủ và các công ty điện trong khu vực cần một mức độ thoải mái để tiến lên nhanh chóng. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ PSC, các công ty có thể đạt được sự đảm bảo và tự tin để nhanh chóng đáp ứng các mục tiêu chuyển đổi năng lượng của họ,” ông kết luận.

Về PSC