Sự hợp tác là một phần của sáng kiến SAFE, do Viện Tài chính Bền vững Châu Á (SFIA) dẫn đầu, và nhằm hỗ trợ tính bền vững doanh nghiệp và đơn giản hóa báo cáo dữ liệu ESG cho các doanh nghiệp và nhà phát hành ở Philippines

  • SFIA đã xác định ESGpedia của STACS là một đối tác tiềm năng về nền tảng công nghệ cho Sáng kiến Điểm Truy cập Duy nhất cho Dữ liệu ESG (SAFE), nhằm giải quyết các khoảng trống về dữ liệu và công bố ESG trên các thị trường ASEAN.
  • Là cơ sở dữ liệu ESG lớn nhất ở Châu Á với các trường hợp sử dụng trên nhiều lĩnh vực, ESGpedia cung cấp hơn 5 triệu điểm dữ liệu bền vững và cho phép các công ty công bố dữ liệu ESG theo cách được hướng dẫn và đơn giản hóa, với các chương trình khuyến khích đã được thiết lập.
  • Nhóm PDS đang thúc đẩy việc sử dụng ESGpedia bởi các tập đoàn Philippines nhằm tạo điều kiện cho các tiết lộ có thể được yêu cầu và đạt được những hiểu biết sâu sắc hơn về lượng khí thải nhà kính (GHG) của họ.
  • Sự hợp tác của Nhóm PDS với STACS và việc giới thiệu ESGpedia ở Philippines tiếp nối thành công ra mắt ESGpedia và Sáng kiến SAFE ở Việt Nam với Bamboo Capital Group vào tháng 8.

MANILA, PhilippinesSINGAPORE, 14 tháng 9 năm 2023 — Tập đoàn Hệ thống Giao dịch Philippine (Nhóm PDS) công bố quan hệ đối tác với công ty hàng đầu Châu Á về dữ liệu và công nghệ giải pháp ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), STACS, để sử dụng nền tảng ESGpedia của STACS nhằm hỗ trợ tính bền vững doanh nghiệp và báo cáo ESG cho các doanh nghiệp và nhà phát hành ở Philippines. Đây là một phần của sáng kiến thí điểm của Viện Tài chính Bền vững Châu Á (SFIA) nhằm giải quyết các khoảng trống về dữ liệu và công bố ESG trên các thị trường ASEAN.

Sự hợp tác giữa Nhóm PDS với STACS và ra mắt ESGpedia ở Philippines như một phần của Sáng kiến SAFE của SFIA được công bố ở Manila vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, với sự tham dự của các công ty Philippines, Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc Philippines, Ngân hàng Trung ương Pilipinas, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Sự hợp tác giữa Nhóm PDS với STACS và ra mắt ESGpedia ở Philippines như một phần của Sáng kiến SAFE của SFIA được công bố ở Manila vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, với sự tham dự của các công ty Philippines, Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc Philippines, Ngân hàng Trung ương Pilipinas, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Là cơ sở dữ liệu ESG lớn nhất ở Châu Á với các trường hợp sử dụng trên nhiều lĩnh vực, ESGpedia đã được lựa chọn là một trong những đối tác nền tảng công nghệ cho sáng kiến Điểm Truy cập Duy nhất cho Dữ liệu ESG (SAFE) của SFIA, nhằm tập hợp và trao quyền cho các bên liên quan chủ chốt trong khu vực ASEAN thông qua báo cáo dữ liệu ESG đáng tin cậy, toàn diện và nhất quán.

Thông qua sự hợp tác này, Nhóm PDS đang thúc đẩy việc sử dụng ESGpedia, ban đầu bởi cộng đồng các nhà phát hành niêm yết của họ, và sau đó cho tất cả các công ty Philippines khác, để tạo điều kiện cho hành trình báo cáo dữ liệu ESG của họ dự kiến sẽ trở thành một tập hợp các tiết lộ công ty thường xuyên. ESGpedia cung cấp một nền tảng kỹ thuật số đơn giản hóa các tiêu chuẩn và khung ESG khác nhau, cung cấp một hành trình bền vững dễ dàng và có hướng dẫn. Nó cũng bao gồm các công cụ kỹ thuật số để tự động chuyển đổi dữ liệu hoạt động như nhiên liệu, chất làm lạnh và tiêu thụ điện thành khí thải nhà kính theo Tiêu chuẩn GHG, địa phương hóa cho Philippines, cho phép các công ty có được những hiểu biết về dấu chân carbon của họ.

ESGpedia cũng đã hợp tác với Chương trình Thỏa thuận Xanh Châu Á – Thái Bình Dương của Mạng lưới Doanh nghiệp Bền vững ESCAP (ESBN). Thông qua đó, những người tham gia cũng sẽ đủ điều kiện để đạt được Huy hiệu Thỏa thuận Xanh, Bạc hoặc Vàng sau khi hoàn thành hồ sơ ESG của công ty trên ESGpedia. Hồ sơ này sẽ bao gồm dữ liệu được nộp thông qua các tiết lộ và được tăng cường bằng dữ liệu tổng hợp từ các nguồn công khai. Điều này phục vụ như một chương trình khuyến khích cho phép các cá nhân được vinh danh thể hiện cho khách hàng, nhà đầu tư và nhà tài trợ cam kết của họ đối với tính bền vững.

Quan hệ đối tác xuyên biên giới được công bố tại Manila vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, với sự tham dự của các công ty trong nước (tập đoàn và tổ chức tài chính), Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc Philippines, Ngân hàng Trung ương Pilipinas và Ủy ban Chứng khoán. Điều này tiếp nối thành công ra mắt ESGpedia tại Việt Nam với Bamboo Capital Group (cũng là một phần của Sáng kiến SAFE của SFIA), vào đầu tháng 8.

Antonino Nakpil, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PDEx, cho biết: “Bước đầu tiên đối với tính bền vững doanh nghiệp là nhận thức và hiểu vị thế ESG của chính công ty. Vì mục đích này, chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Sáng kiến Điểm Truy cập Dữ liệu ESG Duy nhất (SAFE) của Viện Tài chính Bền vững Châu Á (SFIA). Được hỗ trợ bởi đối tác ESGpedia của chúng tôi STACS, SAFE sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Philippines tiếp cận dữ liệu ESG đáng tin cậy, nhất quán và toàn diện, tạo ra những hiểu biết về lượng khí thải nhà kính của họ, và đơn giản hóa báo cáo tính bền vững và ESG của doanh nghiệp. 

Là người nhận các công bố của cộng đồng Nhà phát hành của mình, Nhóm PDS có vị trí