SINGAPORE, 19 tháng 9 năm 2023 — Obsidian Capital SGR, một công ty quản lý tài sản Ý chuyên về các thị trường tư nhân quốc tế, rất vui mừng thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Asia Heritage Management, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore, và đồng thời với thỏa thuận được công bố, văn phòng chi nhánh mới của họ ở Châu Á.

OBSIDIAN CAPITAL ENTERS STRATEGIC PARTNERSHIP WITH ASIA HERITAGE TO STRENGTHEN ITS INVESTMENT CAPABILITIES IN ASIA PACIFIC; ANNOUNCES NEW SINGAPORE OFFICE LED BY CHRIS LERNER
OBSIDIAN CAPITAL ENTERS STRATEGIC PARTNERSHIP WITH ASIA HERITAGE TO STRENGTHEN ITS INVESTMENT CAPABILITIES IN ASIA PACIFIC; ANNOUNCES NEW SINGAPORE OFFICE LED BY CHRIS LERNER

Obsidian có hơn 850 triệu đô la tài sản quản lý, và cung cấp một loạt các chiến lược đầu tư đa dạng và các giải pháp được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân giàu có của Ý tìm kiếm quỹ thị trường tư nhân hạng nhất, đầu tư đồng và thứ cấp. Đối tác Obsidian Asia Heritage mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của công ty vào một trong những thị trường phát triển nhanh nhất và ngày càng quan trọng ở Châu Á, và sẽ cung cấp nghiên cứu, nguồn cung và chuyên môn thẩm định đối với tất cả các ủy thác đầu tư có phân bổ vào khu vực. Asia Heritage là một phần của nhóm chuyên gia thị trường tư nhân, Verse Holdings, do Chris Lerner, Chủ tịch Nhóm, và Gianluca D’Angelo, Chủ tịch Nhóm, điều hành, cũng sở hữu Thrive Alternatives và Asense Technologies và có mặt tại tám trung tâm tiền tệ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đối tác của chúng tôi với Asia Heritage cung cấp cho chúng tôi một lợi thế chiến lược cho phép chúng tôi gần gũi với các thị trường và các bên tham gia, và một lợi thế khó sao chép trong việc tìm nguồn và lựa chọn quản lý viên dựa trên hơn hai thập kỷ quan hệ địa phương và lợi thế thông tin độc đáo,” ông Giacomo Stratta nhắc lại rằng “Châu Á đã chiếm khoảng một phần ba chiến lược cổ phần tư nhân toàn cầu của Obsidian. Chúng tôi rất vui mừng được xây dựng dựa trên mối quan hệ đã thiết lập với nhóm này và sẵn sàng ra mắt phiên bản thứ hai của quỹ Cơ hội Châu Á Obsidian của chúng tôi với Asia Heritage.”

“Obsidian Capital là nhà quản lý tài sản độc lập của Ý tiên phong trong lĩnh vực tài sản tư nhân. Chúng tôi vô cùng tôn trọng cách tiếp cận cân nhắc và nghiêm ngặt đối với các khoản đầu tư của Giacomo và nhóm của anh ấy. Kỹ năng của chúng tôi rất bổ sung cho nhau. Chúng tôi có nền tảng tin tưởng vững chắc và tiêu chuẩn xuất sắc sẽ dịch chuyển tốt khi chúng tôi tìm cách phục vụ như các đối tác đầu tư với các quỹ tư nhân đặc biệt trong khu vực rộng lớn này. Sự hiện diện của Obsidian tại Singapore thể hiện cam kết của họ đối với khu vực và ý định xây dựng một nền tảng thị trường tư nhân toàn cầu lâu dài vì lợi ích của các nhà đầu tư Ý,” ông Chris Lerner bổ sung.