CHANGZHOU, Trung Quốc, 14 tháng 9 năm 2023 — Báo cáo từ TrendForce:

Tính đến cuối tháng 6, lượng module 210mm tích lũy đã đạt 150GW, trong đó Trina Solar chiếm một nửa, nhà cung cấp thông tin thị trường toàn cầu TrendForce cho biết. 

Đến cuối năm, dự kiến công suất sản xuất module 210mm sẽ đạt 722GW, tương đương 69,83% tổng công suất, TrendForce nói. Sự gia tăng về công suất và lượng vận chuyển chứng tỏ rằng các module công suất cao, kích thước lớn đang thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của toàn bộ chuỗi giá trị. Hơn nữa, công suất đầu ra của module n-type 210mm đã vượt quá 700W, làm nổi bật tính mở và đổi mới của nền tảng công nghệ sản phẩm 210mm.

Công suất sản xuất wafer 210mm tăng 89,3% so với năm ngoái, với module 210mm chiếm 70% tổng công suất module

Wafer lớn hơn và mỏng hơn đã phát triển nhanh chóng, với wafer định dạng lớn nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường, nhờ giảm chi phí lớn và cải thiện hiệu suất. Dự kiến công suất wafer định dạng lớn năm nay sẽ đạt 878,6GW, chiếm thị phần 95,33%, TrendForce nói. Đặc biệt đáng chú ý là công suất wafer 210mm dự kiến đạt 357,2GW, nhiều hơn 89,3% so với năm ngoái.

Dự kiến công suất tế bào định dạng lớn năm nay sẽ đạt 1.136,2GW, chiếm 96,93% tổng số, TrendForce nói. Dự kiến công suất tế bào 210mm sẽ đạt 899,9GW, nhiều hơn 179% so với năm ngoái. Sự tăng trưởng này cũng sẽ làm tăng thị phần của nó lên 76,8%.

Trong phân khúc module, TrendForce ước tính rằng công suất module định dạng lớn năm nay sẽ đạt 961GW, với thị phần 92,84%. Dự kiến công suất sản xuất của các module 210mm sẽ tăng lên 722GW, nhiều hơn 116% so với năm ngoái, chiếm 69,83% tổng công suất. Dự kiến công suất sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới, củng cố vị trí dẫn đầu của các module định dạng lớn trên thị trường.

Các module công suất cao, kích thước lớn chiếm hơn 90% hoạt động đấu thầu, và tốc độ thâm nhập thị trường của các module n-type đang tăng tốc

Nhờ chi phí giảm và hiệu suất tăng cùng với việc mở rộng các cài đặt ứng dụng, các module công suất cao, kích thước lớn hiện chiếm hơn 90% hoạt động đấu thầu, thiết lập chúng là lựa chọn chủ đạo trên thị trường cuối cùng.

Tổng công suất đấu thầu của các module PV tại Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm là 137,78GW. Các module với công suất vượt quá 540W chiếm 98,37% tổng công suất đấu thầu ở mức 135,5GW. Các module định dạng lớn (182mm / 210mm) chiếm 98,42%, ở mức 135,6GW. Các module n-type đạt 18,8% với 25,9GW, và tỷ lệ đó tiếp tục tăng.

Nhu cầu cao đã tạo ra 150GW lượng vận chuyển tích lũy của các module 210mm

Đến cuối tháng 6, lượng vận chuyển tích lũy của các module 210mm (bao gồm cả 210R) đạt 150GW, TrendForce nói. Trong 150GW lượng vận chuyển module 210mm, Trina Solar chiếm hơn 75GW.

TrendForce dự báo rằng việc tiếp tục cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu suất sẽ tiếp tục thúc đẩy việc vận chuyển các module định dạng lớn trong năm nay với lượng vận chuyển vượt quá 85%. Ngoài ra, dự kiến lượng vận chuyển module 210mm sẽ đạt mức kỷ lục.

Lượng vận chuyển của các nhà sản xuất module hàng đầu (Đơn vị: GW)
Lượng vận chuyển của các nhà sản xuất module hàng đầu (Đơn vị: GW)

Các nhà sản xuất hàng đầu đang giới thiệu nhiều sản phẩm n-type, bao gồm cả các module n-type 210mm dẫn đầu ngành vào kỷ nguyên 700W+

Với sản xuất hàng loạt các module Vertex N 700W+, Trina Solar đang dẫn đầu ngành vào kỷ nguyên PV 7.0. Công ty nói trong báo cáo tài chính nửa năm rằng đến cuối năm, công ty sẽ thiết lập công suất sản xuất 50GW cho wafer n-type và 75GW cho tế bào, với tế bào n-type chiếm 40GW.

Trong lĩnh vực module n-type, các module HJT chủ yếu là 210mm, trong khi các module TOPCon chủ yếu là 210mm (210R) và 19X. Khi so sánh các module n-type 210mm (210R) với các module n-type 19X, thì loại đầu tiên vượt trội hơn nhiều so với loại sau về công suất đầu ra.

Công nghệ n-type 210mm sẽ mang lại giá trị gia tăng trên toàn bộ chuỗi công nghiệp và thị trường cuối cùng, do đó thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành năng lượng mặt trời.