HAIKOU, Trung Quốc, ngày 18 tháng 9 năm 2023 — Phái đoàn từ Hải Nam, cảng thương mại tự do lớn nhất Trung Quốc, đã thành công kết thúc chuyến thăm thân hữu tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Hồng Kông SAR, vào ngày 17 tháng 9. Trong suốt chuyến thăm, phái đoàn đã tham gia vào nhiều cuộc đàm phán kinh tế và thương mại, tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, và phát hành trái phiếu nước ngoài, thể hiện cam kết không lay chuyển của Hải Nam trong việc mở rộng mức độ mở cửa cấp cao, theo Cục Thông tin của Ủy ban Đảng Cộng sản Hải Nam.

Hồng Kông không chỉ là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Hải Nam mà còn là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất. Trong chuyến thăm Hồng Kông, Hải Nam đã tổ chức một hội nghị quảng bá nơi Công viên Công nghiệp Internet toàn diện Hải Khẩu đạt được thỏa thuận hợp tác với năm doanh nghiệp và tổ chức. Trong cuộc họp giữa John Lee Ka-chiu, Giám đốc điều hành Hồng Kông SAR, và Liu Xiaoming, Thống đốc tỉnh Hải Nam, John Lee Ka-chiu lưu ý rằng các ngành dịch vụ chuyên nghiệp của Hồng Kông trong lĩnh vực kế toán, tài chính, luật pháp, đổi mới và công nghệ có nguồn nhân lực dồi dào. Ông cũng chỉ ra rằng những ngành này có thể hỗ trợ phát triển cảng thương mại tự do của Hải Nam, đồng thời mở ra cơ hội phát triển rộng lớn hơn cho các chuyên gia trong các ngành dịch vụ của Hồng Kông.

Trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, phái đoàn Hải Nam tổ chức “Cảng thương mại tự do Trung Quốc Hải Nam – Hội nghị Quảng bá UAE” nhằm quảng bá các chính sách cảng thương mại tự do của Hải Nam, làm nổi bật thành tựu phát triển chất lượng cao của nó, khuyến khích các công ty UAE đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hải Nam, và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, công nghiệp, văn hóa, du lịch và công nghệ giữa hai khu vực.

Trong chuyến thăm, tỉnh Hải Nam hoàn thành việc định giá trái phiếu chính quyền địa phương bằng Nhân dân tệ nước ngoài năm 2023 tại Hồng Kông, với tổng quy mô phát hành 5 tỷ NDT. Các quỹ huy động được chủ yếu sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo tồn biển, giám sát và phục hồi môi trường, và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.