HỒNG KÔNG, 16 tháng 9 năm 2023 – CCYik, một công ty đầu tư hàng đầu có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, tự hào công bố rằng họ đã đóng góp hơn 1.000.000 HKD trong năm 2023. Quỹ thu được nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của công ty trong việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người cần giúp đỡ, bao gồm cả các nạn nhân từ trận lũ lụt tàn phá gần đây ở Hồng Kông.

CCYik tài trợ 300.000 HKD cho các nạn nhân lũ lụt ở Hồng Kông.
CCYik tài trợ 300.000 HKD cho các nạn nhân lũ lụt ở Hồng Kông.

Trong một nỗ lực chân thành để giảm bớt đau khổ do lũ lụt gây ra, CCYik đã đóng góp một khoản ấn tượng là 300.000 HKD cho hơn 200 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đóng góp hào phóng này thể hiện sự cống hiến của CCYik trong việc cung cấp hỗ trợ tức thì cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng trong thời điểm khó khăn nhất của họ.

Hơn nữa, quỹ do CCYik cung cấp đã rất quan trọng trong việc giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tái thiết cuộc sống, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu thiết yếu như chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ y tế. Bằng cách giúp đỡ các gia đình này, CCYik nhằm mục đích thúc đẩy hy vọng và sức mạnh phục hồi trong cộng đồng Hồng Kông.

Ông Brandon Wong, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Khu vực của CCYik, bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ nhận được từ cổ đông của họ: “Chúng tôi cam kết sâu sắc với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của những người đang phải đối mặt với khó khăn. Khoản tài trợ chúng tôi thực hiện năm nay là minh chứng cho sự cống hiến của chúng tôi trong việc tạo ra tác động có ý nghĩa. Chúng tôi xin cảm ơn các cổ đông vì sự ủng hộ vô giá của họ, điều đó đã cho phép chúng tôi tiếp cận những người cần nhất.”

CCYik vẫn kiên định trong cam kết nâng cao cuộc sống của các cá nhân và gia đình ở Hồng Kông. Tổ chức dự định tiếp tục nỗ lực của mình bằng cách tích cực tìm kiếm cơ hội để tạo ra sự khác biệt tích cực trong cộng đồng và cung cấp hỗ trợ liên tục cho những người đang phải đối mặt với hoàn cảnh thử thách.

Khi CCYik đánh dấu thành tựu của mình trong năm 2023, tổ chức khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung tham gia với họ trong sứ mệnh mang hy vọng và cứu trợ cho những người kém may mắn hơn.

Tìm hiểu thêm về CCYik tại www.ccyik.com.