TOKYO, 13 tháng 9 năm 2023 – Authlete, Inc. (www.authlete.com), một nhà lãnh đạo trong việc cung cấp giải pháp SaaS dựa trên bảo mật API liên quan đến danh tính kỹ thuật số, đã công bố việc bổ nhiệm Michael Mansouri làm Giám đốc điều hành. Giải pháp của công ty cung cấp các thành phần phần mềm để trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng máy chủ ủy quyền của họ dựa trên các tiêu chuẩn mở như OAuth 2.0 và OpenID Connect, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu người dùng đang được áp dụng bởi một số Ngân hàng Kỹ thuật số, FinTech, Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe lớn nhất thế giới, như được liệt kê trên trang web của công ty.

Michael Mansouri, CEO Authlete, Inc.

Michael Mansouri, CEO Authlete, Inc.

“Chúng tôi đã tìm kiếm CEO phù hợp, một người có thể mở đường thành công vào thị trường Mỹ, và chúng tôi rất vui mừng khi Michael, một cựu binh ngành công nghệ có kinh nghiệm dẫn dắt và tăng tốc tăng trưởng cho các công ty công nghệ dẫn đến thành công trong việc thoát khỏi thị trường Nhật Bản và Mỹ, đã tham gia Authlete. “Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với Michael, chúng tôi sẽ biến công ty thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong ngành,” Taka Kawasaki, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành nói.

“Ngày nay, Authlete là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu cho các Ngân hàng Kỹ thuật số tại Nhật Bản, trong khi việc áp dụng dịch vụ đang tăng trưởng nhanh chóng trong nhiều phân khúc ngành khác. Thành công của chúng tôi đã cho chúng tôi kinh nghiệm để chịu đựng truy cập từ hàng trăm triệu người dùng và đây là thời điểm thích hợp để bước vào thị trường Mỹ dưới sự lãnh đạo của Michael,” Ali Adnan, đồng sáng lập và Giám đốc nói.

“Rõ ràng từ tầm nhìn của các nhà sáng lập rằng Authlete có cơ hội lớn với kiến trúc Semi-HostedSM linh hoạt, có khả năng mở rộng và thân thiện với nhà phát triển, đang được triển khai bởi một số công ty lớn nhất trên thế giới,” Mansouri nói. “Mặc dù việc áp dụng API mở đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, xu hướng này dự kiến sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, và bảo mật API sẽ trở thành một yếu tố cân nhắc quan trọng hơn cho sự thành công toàn cầu của nó. Với nhu cầu cao đối với các công cụ bảo mật API, tôi rất vui mừng được là một phần của đội này và dẫn dắt công ty bước vào giai đoạn mở rộng tiếp theo ở Mỹ và toàn cầu,” Mansouri tiếp tục.

“Tôi đã làm việc chặt chẽ với Michael trong 15 năm qua, đầu tiên thông qua NRI Nhật Bản và sau đó hỗ trợ OpenID Foundation, vì vậy việc thấy Michael giờ đây là một phần của đội ngũ Authlete thực sự thú vị,” Nat Sakimura, Chủ tịch OpenID Foundation nói.

Về Michael Mansouri
https://www.linkedin.com/in/michaelmansouri/ 

Về Authlete 
www.authlete.com 

Ảnh – https://www.hanoipr.com/wp-content/uploads/2023/09/8e8c2e56-photo_authlete.jpg