[Infographic] Chân dung ban lãnh đạo Trung Quốc nhiệm kỳ mới


Xuân Mai – Đồ họa: A.Thanh