Ngày 20-12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thông tin vừa phối hợp với các đơn vị trong tỉnh kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều trang trại, cơ sở chăn nuôi heo bị người dân phản ánh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, trên địa bàn hiện có 375 trại chăn nuôi heo đang hoạt động, trong đó 161 trại heo công nghiệp quy mô lớn thuộc thẩm quyền quản lí cấp tỉnh; 214 trại nhỏ, hộ gia đình do huyện quản lí.

Trong số 375 trại chăn nuôi heo đã có 85 dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; 14 dự án được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường; 23 dự án đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép môi trường.

Từ phản ánh của người dân, lộ trang trại làm liều  - Ảnh 1.

Quyết định xử phạt nhiều trang trại, cơ sở chăn nuôi heo của UBND tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các trại chăn nuôi heo theo phản ánh của người dân.

Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 30  trang trại, cơ sở chăn nuôi heo với số tiền phạt 4,7 tỉ đồng.

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh này cho biết, thời gian tới để khắc phục tình trạng ô nhiễm, sở  tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, yêu cầu các trang trại đang xây dựng phải hoàn thiện các công trình xử lý chất thải và chỉ được hoạt động sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp phép. Các cơ sở đã hoạt động nhưng chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải sẽ bị xử phạt và phải xây dựng, cải tạo hoàn thiện các công trình xử lý để được kiểm tra, cấp phép.

Cơ sở tái diễn vi phạm về lĩnh vực môi trường bị đề nghị đình chỉ hoạt động.