Tuy nhiên, mức tăng trên thị trường lớn hơn nhiều lần, vật giá những năm qua tăng cao, điện, nước cũng tăng theo. Thực tế cho thấy 7 bậc thuế hiện tại khoảng cách rất gần nhau và chỉ nên khống chế tối đa ở mức 20%. Áp dụng mức 35% là rất rất cao. Mức giảm trừ như đề xuất chưa ban hành đã lạc hậu vì mức chi phí ở các TP lớn cho cá nhân và người phụ thuộc đã hơn rất nhiều.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu muốn tính cho gọn thì phải dùng tốc độ tăng trưởng GDP để đo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Vì đây là “ngưỡng thu nhập chịu thuế” nên phải điều chỉnh bằng tốc độ tăng thu nhập chứ không thể bằng “tốc độ tăng CPI”.

Nếu tăng trưởng kinh tế hằng năm bình quân là 6,5% trong giai đoạn 2013-2019, để luật thuế có hiệu lực trong năm 2020 thì mức tăng trưởng thu nhập tích lũy là hơn 55%. Vì vậy, ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu phải là 14 triệu đồng. Tương tự, mức miễn trừ đối với người phụ thuộc phải được làm tròn là 6 triệu đồng/người. Nghĩa là một người có thu nhập bình quân 20 triệu đồng/tháng, phải nuôi thêm một người phụ thuộc thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Hơn thế nữa, trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế từ doanh nghiệp cho tới người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, không thể căn cứ vào mức thu nhập này để tính thuế cho năm nay và những năm tới được. Cần tính toán lại cho phù hợp hơn để tránh việc luật đưa vào sử dụng cứ phải sửa đi sửa lại.