Công khai các thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng, như: tạo điều kiện thuận lợi cho công dân chủ động nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan, thuận tiện và đỡ tốn thời gian đi lại.

Hiện nay, hầu hết các cơ quan nhà nước đều niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (CBCC) nhưng vẫn còn một bộ phận CBCC chưa quan tâm đến những quy định này. Nhiều nơi vẫn còn tình trạng “tham nhũng vặt”, tự đặt ra các quy định trái pháp luật để “hành” dân.

Để chấn chỉnh tình trạng này, cần giáo dục CBCC phải biết cười khi tiếp công dân. Bởi lẽ, khi cười thì tinh thần, thái độ làm việc và kết quả giải quyết sẽ tích cực, hiệu quả hơn. Vấn đề này tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng, vì là “bộ mặt” của cơ quan nhà nước.

Thường xuyên khuyến khích công dân đánh giá, phản ánh thái độ tiếp công dân của CBCC. Nếu CBCC có biểu hiện không chuẩn mực, phát ngôn thiếu văn hóa hoặc để xảy ra vi phạm trong quá trình tiếp công dân thì phải kịp thời kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu vi phạm; đồng thời công khai để công dân được biết.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC làm công tác tiếp công dân. Bên cạnh đó, cần có biện pháp chấn chỉnh một số cơ quan, đơn vị, địa phương tùy tiện trong việc cử CBCC không phù hợp để tiếp công dân. Song song đó, có chính sách biểu dương, khen thưởng với CBCC có tinh thần trách nhiệm, ý thức tốt trong phục vụ công dân. Phải biết cười khi tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ của CBCC. Đó là nét đẹp có văn hóa góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, gần dân và vì dân phục vụ.