Nơi tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh 1.

Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trên đường

Rõ là: Trên “mạng nhện”, dưới “ổ gà”/ Ôtô còn sợ nữa là môtô/ Sửa ngay đi ạ, dân chờ/ Để người dân bớt nỗi lo đi đường.

Mong cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết nỗi lo trên của người dân.