Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 1.

Ươm mùa bội thu Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 2.

Tỉ mẩn giặt lưới Ảnh: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 3.

Theo mẹ ra đồng. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 4.

Thêm chuyến cuối ngày Ảnh: NGYỄN NGỌC HẢI

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 5.

Những bông hoa đời Ảnh: VŨ LÂM

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 6.

Không nản thân cò Ảnh: VŨ LÂM

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 7.

Bên thác Bản Giốc. Ảnh: TRẦN KHẮC ĐẠT

Thời gian qua, cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động” 2019-2020 của Báo Người Lao Động đã nhận được rất nhiều tác phẩm tham gia của bạn đọc. Tuy nhiên, bạn đọc khi gửi ảnh dự thi cần lưu ý: Ghi rõ thông tin về tác phẩm (tên tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào…) và tác giả (họ tên thật, địa chỉ thường trú, số điện thoại, tài khoản ngân hàng…).

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Mời bạn đọc tiếp tục gửi tác phẩm tham gia đến ngày 1-7-2020.

Nét đẹp lao động: Vượt khó vươn lên - Ảnh 9.