Miệng cống hộp có lắp tấm vỉ làm bằng sắt tròn đan thành ô hình chữ nhật để ngăn chặn rác xuống cống làm nghẹt dòng chảy.

Không ngập mới lạ! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, từ khi làm xong đường Võ Văn Điều và thiết kế cống chất lượng, đơn vị quản lý chưa một lần đi kiểm tra xem hệ thống cống nước có chảy thông suốt, miệng cống có bị rác bám hay không để khắc phục. Chính vì vậy, mỗi khi mưa xuống, đoạn đường này thường bị ngập 20-30 cm vì nước không thoát kịp do các tấm vỉ sắt của miệng cống hộp bị đất, rác lấp kín, cỏ dại mọc um tùm (ảnh).