Đủ kiểu xe máy vi phạm giao thông - Ảnh 1.
Đủ kiểu xe máy vi phạm giao thông - Ảnh 2.

Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhưng thể hiện việc xem thường quy định pháp luật và có nguy cơ gây tai nạn giao thông, cần phải bị xử lý nghiêm, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.