Đèn giao thông treo lủng lẳng - Ảnh 1.

Nếu có vụ việc này xảy ra sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục.