Ngay sau khi báo đăng, Công ty CP Công trình cầu phà TP HCM đã cử nhân viên đến sửa chữa lề cầu (ảnh).